Občinski svetniki

Rogaška Slatina:

  • mag. Klaudija Redenšek
  • dr. Jože Lipnik
  • mag. Franc Berk
  • Tone Ižanc

 

Rogatec:

  • Martin Korez
  • Viljem Prevolšek
  • Agica Kunstek

 

Šmarje pri Jelšah:

  • Zdenka Orač
  • Maja Špes